Детальна програма

17 березня 2021 року, 14:00 – 17:30

Час
Сесія
14:00
Ведуча: Ольга Осередчук, керівник Центру маркетингу і розвитку
Львівський національний університет імені Івана Франка
14:15 – 14:35
Даг Паркін, головний експерт з програм лідерства та менеджменту
Advance HE Велика Британія
14:35 – 15:25
Панельна дискусія
Модератор:
Світлана Калашнікова, директор Інституту вищої освіти НАПН України
Учасники:
Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти
Міністерство освіти і науки України
Олена Єременко, заступник голови
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Олена Гузар, керівник Центру професійного розвитку
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Євген Плотніков, керівник Проектного офісу
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові питання:
  • Які основні гравці в Україні впливають на професійний розвиток викладача університету?
  • Якою є роль профільного міністерства та національних агентств у цьому процесі?
  • Яким чином мають бути збалансовані зусилля з боку університету в цілому та конкретного викладача задля вдосконалення викладання?
15:25 – 15:40
QA сесія з Олегом Шаровим
Міністерство освіти і науки України
15:40 – 16:30
Панельна дискусія
Модератор:
Катерина Трима, старший науковий співробітник відділу взаємодії університетів та суспільства
Інститут вищої освіти НАПН України
Учасники:
Влад Панченко, керівник Центру забезпечення якості вищої освіти
Український державний університет залізничного транспорту
Тетяна Коноваленко, декан філологічного факультету
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Тетяна Маринич, старший викладач кафедри моделювання складних систем
Сумський державний університет
Олена Єрмошкіна, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Ключові питання:
  • Як змінилось викладання впродовж останнього року?
  • Які нові підходи та інструменти опанували викладачі?
  • Які нові можливості з’явились в освітньому процесі?
  • Що потрібно для професійного розвитку викладачів в нових умовах?
16:30 – 16:40
Перерва
16:40 – 17:20
Презентація інституційних кейсів. Питання та відповіді.
1. “Будувати літак в польоті”: виклики пандемії та відповіді університету.
Національний університет “Острозька академія”
Спікери:
Дмитро Шевчук, проректор з науково-педагогічної роботи
Роман Шулик, доцент кафедри журналістики
2. Курси підвищення викладацької майстерності: успіхи та невдачі.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Спікер:
Віталій Кухарський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації
3. Організація викладання у дистанційних курсах: переваги та виклики.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Спікер:
Ірина Лисенко, доцент кафедри інформаційних технологій і аналізу даних
17:20 – 17:30
Підсумки дня

14:00 – Головна зала

16:40 – Кейс 1. “Будувати літак в польоті”: виклики пандемії та відповіді університету

18 березня 2021 року, 10:30 – 13:00

Час
Сесія
10:45 – 11:40
Панельна дискусія
Модератор:
Юлія Соболь, менеджер освітніх проєктів
Британська Рада в Україні
Учасники:
Андрій Калінін, президент
Українська асоціація студентів
Єгор Гуков, голова Студентської ради
Запорізький національний університет
Марія Цип’ящук, викладачка кафедри теорії та історії держави і права
Національний університет «Острозька академія»
Ольга Яшенкова, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові питання:
  • Як адаптувались викладачі та студенти до сучасних реалій?
  • Як зробити дистанційну та/або змішану освіту більш ефективною?
  • Яку роль відіграють студенти у вдосконаленні якості викладання?
11:40 – 12:00
Інтерв’ю з Іллєю Філіповим, співзасновником і керівником студії онлайн-освіти EdEra
12:00 – 12:45
Паралельні воркшопи
Спікери:
Кеті Райт, заступник директора з питань інновацій та реалізації програм
Advance HE
Керолайн Бреннан, консультант з питань викладання і навчання
Advance HE
Під час воркшопу учасники дізнаються більше про ефективність ігор та розглянуть відмінності гейміфікації (gamification) від ігрового навчання (game-based learning). Спікер представить інструменти, які використовуються для гейміфікації освітнього процесу під час викладання в дистанційному форматі.
Спікер:
Наталія Лісова, доцентка кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін
Тернопільський національний педагогічний університет
Воркшоп розкриє можливості використання мобільного застосунку InShot для створення короткого відео для власного блоґу з навчальною метою. Цей формат роботи є універсальним способом формування різних фахових компетентностей студентів та мотиваційним тріґґером підвищення ефективності сучасного освітнього процесу. Учасники воркшопу мають попередньо встановити застосунок InShot на свої мобільні пристрої.
Спікер:
Анастасія Яковенко, старший викладач кафедри математики і фізики
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Під час воркшопу учасникам буде запропоновано обговорити критерії оцінки тестів, розроблених студентами. Учасники ознайомляться з деякими платформами для складання тестування: Kahoot, Quizizz, Mentimeter. Будуть представлені основні переваги підходу (студентоцентрований підхід, партнерські стосунки між викладачем та студентом, реалізація принципу активного навчання тощо).
Спікер:
Катерина Єремєєва, старший викладач кафедри історії та мовознавства
Український державний університет залізничного транспорту
12:45 – 13:00
Учасники:
Ольга Осередчук, керівник Центру маркетингу і розвитку
Львівський національний університет імені Івана Франка
Людмила Таценко, керівник освітніх програм
Британська Рада в Україні
Світлана Калашнікова, директор
Інститут вищої освіти НАПН України

10:30 – Головна зала

12:00 – Воркшоп 1. Онлайн Одіссея: від начитки матеріалу до розробки інтерактивного викладання

Контакти